ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Αγγλικά, Γαλλικά, Ρουμανικά


eurostudies

Οι σπουδές ιατρικής στη Ρουμανία έχουν παράδοση ετών, καθώς πολλοί είναι οι έλληνες Ιατροί οι οποίοι αποφοίτησαν απο τις Ιατρικές σχολές της Ρουμανίας απο την δεκαετία του 70′ μέχρι σήμερα.

Οι ιατρικές σχολές της Ρουμανίας είναι αναγνωρισμένες απο την Ευρωπϊκή Ένωση και κατ’επέκταση και απο την Ελλάδα. Ο επίσημος  ελληνικός φορέας αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής – ΔΟΑΤΑΠ – έχει προχωρήσει , με αποφάσεις του διοικητικού του συμβουλίου, στην αναγνώριση των αγγλόφωνων και γενικά των ξενόγλωσσων τμημάτων απο τις περισσότερες ιατρικές σχολές της Ρουμανίας. Η Ρουμανία είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που προσφέρει δυνατότητα φοίτησης στις Ιατρικές σχολές στην Ρουμανική στην Αγγλική ή στην Γαλλική γλώσσα.

Η διάρκεια των σπουδών Ιατρικής στη Ρουμανία είναι 6 χρόνια και οι απόφοιτοι μπορούν άμεσα να προχωρήσουνμε την αποφοίτησή τους στην ειδικότητά της επιλογής τους.

ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων

Τμήματα Ιατρικής θα βρούμε στα παρακάτω Πανεπιστήμια:

 • Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου Carol Davila   –   Αξιολόγηση δικαιολογητικών και σε περίπτωση που η πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας είναι πέραν των 2 ετών, τεστ αγγλικής γλώσσας υποχρεωτικό για όλους.
 • Πανεπιστήμιο Τιμισοάρας  Vicor Babes –   Αξιολόγηση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας και τεστ στην Βιολογία και στην Χημεία.
 • Πανεπιστήμιο Ιασίου   –   Αξιολόγηση δικαιολογητικών  και  πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας
 • Πανεπιστήμιο Κραιόβας   –   Αξιολόγηση δικαιολογητικών.Σε περίπτωση που συγκεντρωθούν περισσότεροι υποψήφιοι από τις προβλεπόμενες θέσεις ενδέχεται να υπάρξουν εισαγωγικές εξετάσεις σε Βιολογία και Χημεία.
 • Πανεπιστήμιο Κλούζ  Cluj Napoca  –   Αξιολόγηση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας
 • Πανεπιστήμιο Κωστάντζας  –   Αξιολόγηση δικαιολογητικών πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας και εισαγωγικές εξετάσεις σε Βιολογία.Για το 2020 και το 2021 θα υπάρχει μόνο εξέταση αγγλικής γλώσσας.
 • Πανεπιστήμιο Τίργκου Μούρες – Αξιολόγηση δικαιολογητικών πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας και  interview.
 •  

Σε όλα τα πανεπιστήμια σε περίπτωση που συγκεντρωθούν πολύ περισσότεροι υποψήφιοι από τις προβλεπόμενες θέσεις ενδέχεται να υπάρξουν και εισαγωγικές εξετάσεις σε Βιολογία και Χημεία όπως έχει συμβεί π.χ στην Κραιόβα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Οι επιτυχόντες, στις αγγλόφωνες ιατρικές σχολές της Ρουμανίας, θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να πληρώσουν δίδακτρα τα οποία κυμαίνονται από 6000 έως 8000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με το πανεπιστήμιο φοίτησης.

Αναλυτικά για τα πανεπιστήμια πρώτης επιλογής, τα οποία είναι πλήρως αναγνωρισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, τα δίδακτρα είναι :

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ   –  8500 ευρώ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ  –  8000 ευρώ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ  –  8000 ευρώ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΙΟΒΑ  –  αναμένεται ανακοίνωση

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΛΟΥΖ  –  8500 ευρώ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ  –  6000 ευρώ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΤΙΡΓΟΥ ΜΟΥΡΕΣ – 8000 ευρώ

Στα πανεπιστήμια Κλούζ, Ιάσιο, Τιμισοάρα, εκτός από αγγλόφωνα τμήματα λειτουργούν και τμήματα στην γαλλική γλώσσα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Σε ορισμένα πανεπιστήμια η εισαγωγή των υποψηφίων επιτυγχάνεται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων σε τεστ πολλαπλής επιλογής σε βιολογία, χημεία ή φυσική και σε άλλα με αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου με βάση την κλίμακα αξιολόγησης των πανεπιστημίων αυτών, στην οποία αξιολογούνται τα γενικά εκπαιδευτικά προσόντα του υποψηφίου.

 • Οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου
 • Οι τελικοί βαθμοί του απολυτηρίου
 • Οι βαθμοί των πανελληνίων εξετάσεων
 • Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αγγλικής ( για τα αγγλόφωνα τμήματα ) ή της γαλλικής γλώσσας ( για τα γαλλόφωνα τμήματα), τα οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερα του επιπέδου Β2
 • Το personal statement ή το motivation letter του υποψηφίου  κ.α.

Επίσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει πρόσφατο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας η συμμετοχή του σε επιπλέον τεστ αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική.

Η απαλλαγή των υποψηφίων απο το τεστ της αγγλικής γλώσσας ορίζεται απο τα πανεπιστήμια με βάση την λίστα αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά απο τα ρουμανικά πανεπιστήμια.

Βασικό έγγραφο, για την τελική και επίσημη εγγραφή των υποψηφίων στα ρουμανικά πανεπιστήμια, είναι το ACCEPTANCE LETTER το οποίο εκδίδεται απο το ρουμανικό υπουργείο παιδείας  και χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατή η εγγραφή των υποψηφίων στα πανεπιστήμια.

Σε ορισμένα πανεπιστήμια η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται απο το 2016-17 ηλεκτρονικά,όμως δεν αποτελεί, ο τρόπος αυτός τελικό στάδιο εγγραφής στο πανεπιστήμιο αλλά προεγγραφή – έλεγχο ορθότητας δικαιολογητικών.

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται μόνο με την προσκόμιση των πρωτότυπων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με την έκδοση του acceptance letter και βέβαια αφού έχουν κριθεί, απο την αρμόδια επιτροπή ελέγχου, τα δικαιολογητικά του υποψηφίου σαν επαρκή για την τελική του εγγραφή και έχει ανακοινωθεί το όνομά του στην λίστα επιτυχόντων για το τρέχον ακαδημαικό έτος.

Το ποσό που πρέπει να πληρώσει  ο υποψήφιος  για τον “διαγωνισμό των φακέλων των υποψηφίων” αλλά και τα εξέταστρα για το τεστ αγγλικής γλώσσας ή τις εισαγωγικές εξετάσεις διαφέρουν απο πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.Ξεκινούν απο 100 ευρώ και αγγίζουν τα 450 περίπου ευρώ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας φοιτητή θα πρέπει να περιλαμβάνει με ακρίβεια όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να είναι επιμελώς προσεγμένος χωρίς διαδικαστικά λάθη, ελλείψεις δικαιολογητικών ή ακόμα και επιπλέον εγγράφων και στην τελική μορφή όπως αυτή ορίζεται από το κάθε πανεπιστήμιο. Σε αντίθετη περίπτωση οι υποψήφιοι κινδυνεύουν με απόρριψη της υποψηφιότητας τους.

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

 Οι αιτήσεις ξεκινούν σε κάπποια πανεπιστήμια πολύ νωρίς απο τον μήνα Μάρτιο και σε άλλα απο Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο

Οι αιτήσεις κλείνουν από 10 Ιουλίου έως και 03 Αυγούστου, γι αυτό  θα πρέπει πιο νωρίς να έχουν υποβληθεί οι υποψηφιότητες με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά  ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής και μελλοντικής φοίτησης.

Οι προθεσμίες διαφέρουν ελαφρώς χρονικά κάθε έτος και μπορεί π.χ.αντί 10 Ιουλίου  να κλείνουν οι αιτήσεις στις 9 ή στις 12 ή αντί 03 Αυγούστου να κλείνουν στις 10 Αυγούστου γι αυτό καλό είναι να ενημερώνεστε με λεπτομέρεια για τις προθεσμίες των πανεπιστημίων που σας ενδιαφέρουν. 

Επίσης υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια που παρόλο που κλείνουν τις αιτήσεις τους τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο το τεστ αγγλικής γλώσσας ή τις εισαγωγικές εξετάσεις τις οργανώνουν τον Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση που σε κάποιο πανεπιστήμιο μείνουν κενές θέσεις η διαδικασία επιλογής υποψηφίων επαναλαμβάνεται τον Σεπτέμβριο, σε όσα πανεπιστήμια δηλώσουν διαθεσιμότητα θέσεων, μέσα απο λίστα επιλαχόντων οι οποίοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους αυστηρά στις προβλεπόμενες ημερονηνίες υποβολής μεταξύ 10 Ιουλίου και 03 Αυγούστου κάθε έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ οι ημερομηνίες αλλάζουν κάθε χρόνο με βάση την εγκύκλιο του κάθε πανεπιστημίου.Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές της περιόδου και όχι οι τελικές ημερομηνίες υποβολής υποψηφιότητας.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2023

ΣΤΟ EUROSTUDIES ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κόστος των υπηρεσιών μας … read more

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων,τα δικαιολογητικά καθώς και τις ημερομηνίες των εξετάσεων καλέστε για να κλείσετε  ραντεβού το 2108050650

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Υπεύθυνος ενημέρωσης Κος Σγούρος Σωτήρης.

Π. Κυριακού 13-15 & Βασιλίσσης Σοφίας - 15124 Μαρούσι

+30 2108050650

+30 6937149819

info@eurostudies.gr

Call Now
Directions