Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Το Eurostudies είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο που προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι τυχόν βεβαιώσεις σπουδών που χορηγούνται από το Eurostudies δεν αποτελούν σύμφωνα με το νόμο τίτλο σπουδών ισότιμο με οποιονδήποτε άλλο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας ανώτατης ή άλλης εκπαιδευτικής βαθμίδας στην Ελλάδα.

Το Eurostudies δεσμεύεται προς τους σπουδαστές/τριες  του ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ούτε θα δώσει σε οποιονδήποτε άλλο τα προσωπικά τους στοιχεία παρά μόνο θα τα χρησιμοποιήσει για την μεταξύ τους επικοινωνία και συναλλακτική σχέση τους.

ΕΝΑΡΞΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

 • Τα ετήσια μαθήματα αρχίζουν κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Τα υπερεντατικά θερινά μαθήματα ξεκινούν με το τέλος των πανελληνίων και ολοκληρώνονται αρχές Σεπτεμβρίου.
 • Στην διάρκεια του έτους προβλέπονται γιορτές και αργίες αντίστοιχες με εκείνες των σχολείων.
 • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ( σεισμοί ,επιδημίες κλπ ) η σχολή ακολουθεί  απόλυτα τις αποφάσεις της Νομαρχίας και του Υπουργείου και διατηρεί την σχολή κλειστή ,αν   χρειαστεί, κατά την διάρκεια των εκτάκτων μέτρων. Τα μαθήματα γι όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι εγκαταστάσεις μας δεν ακυρώνονται αλλά μετατρέπονται σε διαδικτυακά.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
 • Η παρουσία των σπουδαστών ελέγχεται διαμέσου των απουσιών. Η φοίτηση πρέπει να γίνεται κανονικά για να μπορεί ο σπουδαστής να ακολουθεί το ρυθμό της τάξης και γενικά για την σωστή και ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων.
 • Η συμμετοχή των σπουδαστών στα διαγωνίσματα καθ’όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους είναι υποχρεωτική. Οι σπουδαστές που δεν λάβουν μέρος σε αυτά δεν θα γίνονται δεκτοί στο τελικό διαγώνισμα για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης της σχολής μας.
 • Οι σπουδαστές/τριες οφείλουν να σέβονται τον χώρο του Εκπαιδευτηρίου και να συμπεριφέρονται με σωστό και πολιτισμένο τρόπο.
 • Οι σπουδαστές των οποίων η συμπεριφορά κρίνεται ανάρμοστη θα αποβάλλονται από την σχολή .Η σχολή δεν θα έχει περαιτέρω οικονομικές απαιτήσεις πέραν των διδάκτρων που θα πρέπει ο σπουδαστής/τρια να καταβάλλει για την περίοδο φοίτησης ως την ημέρα αποβολής του/της

ΚΑΤΑΒΟΛΗ/ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για τα ετήσια προγράμματα και σε δύο ισόποσες δόσεις για θερινά προγράμματα.
 • Με την αίτηση εγγραφής πέραν του ποσού της εγγραφής καταβάλλεται και η πρώτη δόση των διδάκτρων του εκπαιδευτικού προγράμματος όπως αυτό έχει συμφωνηθεί.
 • Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των δόσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος το Κέντρο ειδοποιεί τον Σπουδαστή/τρια ή των κηδεμόνα του/της για την εξόφληση της οφειλής.
 • Εάν και μετά την ειδοποίηση οι δόσεις δεν καταβληθούν τότε ο Σπουδαστής/τρια αποβάλλεται από το πρόγραμμα.
 • Σπουδαστές ή Σπουδάστριες που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες δε λαμβάνουν βεβαίωση σπουδών ή κωδικούς αιτήσεων από την στιγμή που το Eurostudies έχει ξεκινήσει την διαδικασία υποβολής τους..
 • Δόσεις οι οποίες έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται για καμία αιτία.
 • Επειδή ο αριθμός σπουδαστών σε κάθε τμήμα είναι καθορισμένος, σε περίπτωση διακοπής των σπουδών για οποιαδήποτε αιτία το ετήσιο κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι απαιτητό και τυχόν προκαταβολές δεν επιστρέφονται.. Εξαίρεση αποτελούν λόγοι υγείας ή κοινωνικά σεβαστοί οικογενειακοί λόγοι.
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων δίνεται μόνο μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του κέντρου. Σπουδαστής ή σπουδάστρια που καθυστερεί τις δόσεις χωρίς να έχει ζητήσει παράτασης προθεσμίας πληρωμής από την Διεύθυνση μπορεί να διαγραφεί χωρίς δικαίωμα επιστροφής των δόσεων που έχει καταβάλει.
 • Δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων με ισόποσες δόσεις στην διεύθυνση του Eurostudies και για ποσά κάτω των 300 ευρώ.
 • Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων με μηνιαίες άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας
 • Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων με τραπεζική κατάθεση
 • Στην περίπτωση άμεσης καταβολής των διδάκτρων προβλέπεται έκπτωση 10%
 • Στο τέλος του προγράμματος εκδίδεται νόμιμο παραστατικό για το σύνολο των καταβληθέντων δόσεων.

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 • Η ενδεχόμενη διακοπή φοίτησης θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Διεύθυνση 15 ημέρες πριν και εγγράφως .Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αυτονόητη η συνέχιση της παρακολούθησης με τους παραπάνω όρους και οποιαδήποτε προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 • Η σχολή  διατηρεί  το  δικαίωμα  σύμπτυξης  ολιγομελών  τμημάτων στη  διάρκεια του έτους καθώς και αλλαγής ωρών

Εκ της Διευθύνσεως

Ο/η σπουδαστής/ια  που εγγράφεται θεωρείται ότι έλαβε γνώση των παραπάνω όρων και συμφωνεί απολύτως με αυτούς που στο σύνολό τους αποτελούν τον κανονισμό της σχολής. Αν ο σπουδαστής/τρια είναι ανήλικος/η η υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται στον κηδεμόνα του/της.

Eurostudies

Call Now
Directions