ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ηλεκτρονικός μηχανικός, μηχανικός πληροφορικής, μηχανολόγος μηχανικός,κ.α. στην Ιταλία και εξασφάλισε γερές βάσεις για μια καλή επαγγελματική πορεία.

 Οι σπουδές στα πολυτεχνεία της Ιταλίας προσφέρουν ιταλόφωνα και αγγλόφωνα προγράμματα και η εισαγωγή του υποψηφίου επιτυγχάνεται μέσω εξετάσεων οι οποίες διεξάγονται από τον μήνα Φεβρουάριο έως και τον μήνα Νοέμβριο  (ανάλογα το πολυτεχνείο) στην έδρα του πανεπιστημίου που θα επιλέξει ο υποψήφιος ή διαδικτυακά.

Υπάρχουν τμήματα με γλώσσα φοίτησης την αγγλική για όλα τα έτη σπουδών ενώ τα περισσότερα πολυτεχνεία έχουν σαν γλώσσα φοίτησης την Ιταλική.

Επίσης υπάρχουν κάποια ιταλόφωνα πολυτεχνεία τα οποία δίνουν την δυνατότητα στους υποψηφίους  το πρώτο έτος σπουδών να το κάνουν, στην ιταλική ή στην αγγλική γλώσσα, ή ακόμα και εξ αποστάσεως.

Υπεύθυνα για την εξεταστέα ύλη στο τεστ εισαγωγής είναι τα πανεπιστήμια ή ο διαπανεπιστημαικός οργανισμός που διοργανώνει τις εισαγωγικές εξετάσεις σε περίπτωση διαπανεπιστημιακού τεστ.

  • Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται την ίδια ημέρα σε ένα τεστ το οποίο έχει ακριβώς την ίδια δομή για τα αγγλόφωνα και τα ιταλόφωνα τμήματα.
  • Η εισαγωγή επιτυγχάνεται με καλή προετοιμασία και σωστή επιλογή πανεπιστημίου.
  • Σε άλλα πανεπιστήμια το τεστ έχει χαρακτήρα εισαγωγικών εξετάσεων και σε άλλα έχει χαρακτήρα ελέγχου  γνώσεων με αποτέλεσμα την πιο εύκολη πρόσβαση και την άμεση εγγραφή.

Πολλά πανεπιστήμια έχουν εφαρμόσει κοινές εξετάσεις μέσω διαπανεπιστημιακού τεστ στο οποίο ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες φορές με στόχο την υψηλότερη βαθμολογία και την εξασφάλιση της εισαγωγής του.

Το διαπανεπιστημιακό αυτό τεστ διεξάγεται από Φεβρουάριο έως και Νοέμβριο του ιδίου έτους  σε διάφορες προκαθορισμένες χρονικές περιόδους και ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει μία φορά κάθε μήνα εάν και εφόσον δεν τον καλύπτει ως προς την εισαγωγή του το προηγούμενο βαθμολογικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερα για τα πολυτεχνεία του Μιλάνο και του Τορίνο είμαστε σε θέση να σας προετοιμάσουμε έτσι ώστε να αποφύγετε τις επίσημες εισαγωγικές εξετάσεις των αγγλόφωνων τμημάτων. Με σωστή προετοιμασία και συνεχή επαφή με τα πανεπιστήμια οι υποψήφιοί μας, των αγγλόφωνων πολυτεχνικών σχολών του Μιλάνο και Τορίνο, δεν χρειάζεται να μεταβούν για το τεστ στην Ιταλία, και μπορούν να δώσουν εξετάσεις στην Ελλάδα.

Οι βάσεις εισαγωγής κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Στο Eurostudies λειτουργούν προγράμματα προετοιμασίας τόσο για τα ιταλόφωνα όσο και για τα αγγλόφωνα τμήματα των Πολυτεχνικών σχολών της Ιταλίας και το ποσοστό επιτυχίας μας αγγίζει το 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Υπεύθυνος ενημέρωσης Κος Σγούρος Σωτήρης.

Π. Κυριακού 13-15 & Βασιλίσσης Σοφίας - 15124 Μαρούσι

+30 2108050650

+30 6937149819

info@eurostudies.gr

Call Now
Directions