ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΣυμπληρώστε το βαθμό σας αν είστε κάτοχος απολυτηρίου.
Συμπληρώστε τον τελικό βαθμό σας αν είστε κάτοχος International Baccalaureate (IB).

ΔΗΛΩΣΗ
Με την παρούσα ενυπόγραφη αίτηση εγγραφής μου στο παραπάνω αναφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσω, για τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας, το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και για τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων και τον κανονισμό της σχολής.