Ακαδημαικό έτος 2017 - 2018

 

 ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  -  ΙΜΑΤ   

Εξετάσεις :   14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Υποβολή αιτήσεων  απο    03 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΩΣ  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

 


NEW 2

ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ  ΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ  -  ΙΜΑΤ

Εξετάσεις :   14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Υποβολή αιτήσεων  απο    03 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΩΣ  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Aνακοίνωση της λίστας επιτυχόντων 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

 


HUMANITAS UNIVERSITY - IMAT

Εξετάσεις  : 04  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Υποβολή αιτήσεων από 10 Μαίου έως 20 Αυγούστου 2017 για όλα τα εξεταστικά κέντρα  εκτός απο το εξεταστικό κέντρο του Μιλάνο στο οποίο οι αιτήσεις κλείνουν στις 27 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων 20 Σεπτεμβρίου 2017

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του πανεπιστημίου ή μέσω της σχολής μας για όσους το επιθυμούν.

 


ΙΤΑΛΟΦΩΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ   

Εξετάσεις : 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Υποβολή  αιτήσεων απο  03 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΩΣ  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  19  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον γίνεται και ηλεκτρονική αίτηση στα site των πανεπιστημίων.

 


ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ       

Εξετάσεις  : 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Υποβολή  αιτήσεων απο  03 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΩΣ  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον γίνεται και ηλεκτρονική αίτηση στα site των πανεπιστημίων.

 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ  ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΦΩΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Εξετάσεις : 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Υποβολή  αιτήσεων  απο  03 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΩΣ  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον γίνεται και ηλεκτρονική αίτηση στα site των πανεπιστημίων.

 


 ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Εξετάσεις :   13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Υποβολή αιτήσεων ανάλογα με το πανεπιστήμιο απο :  αναμένεται απόφαση

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα site των πανεπιστημίων.

 


  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ   

Εξετάσεις :  15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Υποβολή αιτήσεων  ανάλογα με το πανεπιστήμιο από :  αναμένεται απόφαση

 


Για τις υπόλοιπες σχολές ισχύουν μέχρι στιγμής τα δεδομένα που ίσχυαν την προηγούμενη χρονιά και οι εγγραφές γίνονται στις ημερομηνίες που ορίζει με σχετική εγκύκλιο το κάθε πανεπιστήμιο και για κάθε τμήμα ξεχωριστά.Το διάστημα για τις σχολές αυτές υπο προυποθέσεις και για ορισμένα τμήματα μπορεί να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου και να τελειώσει στις 5 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαικού έτους.Για αρκετές πολυτεχνικές και μερικές σχολές Βιολογίας επικοινωνήστε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 2108050650  -  6937149819

Υπεύθυνος ενημέρωσης Κος Σγούρος Σωτήρης