Ακαδημαικό έτος 2018 - 2019

 

 ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  -  ΙΜΑΤ   

Εξετάσεις :   13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018

Υποβολή αιτήσεων  απο   ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

 


 

ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ  ΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ  -  ΙΜΑΤ

Εξετάσεις :   13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018

Υποβολή αιτήσεων  απο    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Aνακοίνωση της λίστας επιτυχόντων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

 


HUMANITAS UNIVERSITY - ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΙΜΑΤ

Εξετάσεις  :  07  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟY  2018

Υποβολή αιτήσεων από  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ  ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του πανεπιστημίου ή μέσω της σχολής μας για όσους το επιθυμούν.

 


ΙΤΑΛΟΦΩΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ   

Εξετάσεις : 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Υποβολή  αιτήσεων απο  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον γίνεται και ηλεκτρονική αίτηση στα site των πανεπιστημίων.

 


ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΙΤΑΛΟΦΩΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ       

Εξετάσεις  : 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Υποβολή  αιτήσεων απο  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον γίνεται και ηλεκτρονική αίτηση στα site των πανεπιστημίων.

 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ  ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΦΩΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Εξετάσεις : 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Υποβολή  αιτήσεων  απο  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον γίνεται και ηλεκτρονική αίτηση στα site των πανεπιστημίων.

 


 ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΤΑΛΟΦΩΝΕΣ

Εξετάσεις :   12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Υποβολή αιτήσεων ανάλογα με το πανεπιστήμιο απο :  αναμένεται απόφαση

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα site των πανεπιστημίων.

 


  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΙΤΑΛΟΦΩΝΕΣ

Εξετάσεις :  14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Υποβολή αιτήσεων  ανάλογα με το πανεπιστήμιο από :  αναμένεται απόφαση

 


Για τις υπόλοιπες σχολές ισχύουν μέχρι στιγμής τα δεδομένα που ίσχυαν την προηγούμενη χρονιά και οι εγγραφές γίνονται στις ημερομηνίες που ορίζει με σχετική εγκύκλιο το κάθε πανεπιστήμιο και για κάθε τμήμα ξεχωριστά.Το διάστημα για τις σχολές αυτές υπο προυποθέσεις και για ορισμένα τμήματα μπορεί να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου και να τελειώσει στις 5 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαικού έτους.Για αρκετές πολυτεχνικές και μερικές σχολές Βιολογίας επικοινωνήστε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 2108050650  -  6937149819

Υπεύθυνος ενημέρωσης Κος Σγούρος Σωτήρης