ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η βοήθεια του Eurostudies προς τους υποψηφίους περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εκείνες που απαλλάσσουν τον φοιτητή από το βάρος, της έρευνας, των χρονικών περιθωρίων και την πιθανότητα του λάθους κάτι που μπορεί να επιφέρει την μη αποδοχή του υποψηφίου απο το πανεπιστήμιο της επιλογής του.

Συγκεκριμένα σας βοηθάμε να:

 • Εντοπίσετε σε ποια πανεπιστήμια υπάρχουν οι ειδικότητες που θέλετε να σπουδάσετε.
 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Πότε πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις
 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
 • Πως θα διαχειριστείτε τις απαντήσεις των σχολών και όλη την αλληλογραφία
 • Πότε θα δώσετε τα τεστ που απαιτούνται για να καλύψετε τις προϋποθέσεις την εισαγωγή σας
 • Τι γίνεται με τα δίδακτρα
 • Που θα μείνετε
 • Πως θα ταξιδέψετε

Η προετοιμασία που μπορεί να σας προσφέρει το Eurostudies περιλαμβάνει:

 • εξειδικευμένα μαθήματα για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT, UKCAT,ΒΜΑΤ με εγγυημένη επιτυχία. Στη Σχολή μας λειτουργούν φοιτητικά τμήματα ειδικά προσαρμοσμένα στο χρόνο και στις απαιτήσεις των φοιτητών
 • βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων εγγραφής στις αντίστοιχες εξετάσεις
 • επιπλέον προπαρασκευαστικά προγράμματα ορολογίας για την σχολή επιλογής

Υπενθυμίζουμε ότι οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (Γλώσσας - προπαρασκευαστικά - προπτυχιακά  – μεταπτυχιακά).