ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

To Eurostudies και το έμπειρο εκπαιδευτικό του προσωπικό, σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ρουμανίας, σας προετοιμάζει σωστά και υπεύθυνα για τις Πανεπιστημιακές σας σπουδές.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

(Την συμπληρώνουμε εμείς)

2. ΑΙΤΗΣΗ για την έκδοση Βεβαίωση αναγνώρισης της γνησιότητας–αποδοχής όλων των Πιστοποιητικών από υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Ρουμανίας.

(Την αναλαμβάνουμε εμείς)

3. Πρωτότυπο απολυτήριο Λυκείου (θα χρειαστεί για την τελική εγγραφή στο πανεπιστήμιο) και 2 ή 3 επικυρωμένα αντίγραφα, όλα με σφραγίδα Χάγης.

4.  Αναλυτικές Βαθμολογίες Α’, Β’, Γ’ Λυκείου και 2 ή 3 επικυρωμένα αντίγραφα από κάθε τάξη, όλα με σφραγίδα Χάγης.

5. Βεβαίωση Πρόσβασης- συμμετοχής στις πανελλήνιες με σφραγίδα Χάγης. Επιπλέον 2 ή 3 επικυρωμένα αντίγραφα με σφραγίδα της Χάγης.

6. Πιστοποιητικό Γεννήσεως με σφραγίδα Χάγης και 2 ή 3 επικυρωμένα αντίγραφα.

7.  2 ή 3 Φωτοτυπίες διαβατηρίου.

8. 6 Φωτογραφίες (τύπου Διαβατηρίου)

9. Βεβαίωση Υγείας του Υποψηφίου και 2 ή 3 επικυρωμένα αντίγραφα στην οποία θα δηλώνεται ότι :

  • Έχει εμβολιαστεί για Ηπατίτιδα Β
  • Δεν έχει χρόνιες παθήσεις και μεταδιδόμενα νοσήματα
  • Δεν πάσχει από Ψυχικές και ψυχολογικές παθήσεις, είναι πνευμονολογικά υγιής και οφθαλμολογικά ελεγμένος.
  • Επιπλέον αποτελέσματα ψυχολογικών–Ψυχομετρικών τεστ όπως NEO Personality Inventory Revised – NEO PI R; ή και Young Schema Questionnaire, short form, YSQ-S1 or YSQ-S3 θα λαμβάνονται θετικά υπόψη για την εξέταση της υποψηφιότητας. (Ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής)

Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να προέρχονται από κρατικά νοσοκομεία, ΙΚΑ ή οικογενειακό ιατρό και να έχουν σφραγίδα Χάγης.

10. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικών αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η επικύρωση να έχει γίνει από τον φορέα που τα έχει εκδώσει και 2 ή 3 απλά αντίγραφα.

11. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του υποψηφίου.

12. Motivation Letter ή Personal Statement ή Letter of Intent,

13. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ από καθηγητές του Λυκείου.

14. ΤΥΧΩΝ συμμετοχή σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν μια γενική εικόνα των απαραίτητων εγγράφων. Ανάλογα με το πανεπιστήμιο επιλογής ενδέχεται να χρειάζονται λιγότερα από τα προαναφερθέντα ή ακόμα και επιπλέον δικαιολογητικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Υπεύθυνος ενημέρωσης Κος Σγούρος Σωτήρης.

Π. Κυριακού 13-15 & Βασιλίσσης Σοφίας - 15124 Μαρούσι

+30 2108050650

+30 6937149819

info@eurostudies.gr

Call Now
Directions