ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

FOUNDATION YEAR

Το ετήσιο προπαρασκευαστικό τμήμα - Foundation Year - απευθύνεται στους αποφοίτους Λυκείου που έχουν αποφασίσει να σπουδάσουν στην Βρετανία. Είναι η πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία μέσα από την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο 1ο έτος στην ειδικότητα και στο πανεπιστήμιο της επιλογής του.

Η Σημασία της προετοιμασίας

Η προετοιμασία στο Eurostudies Foundation αποτελείται από κύκλους ειδικών μαθημάτων που στόχο έχουν να προετοιμάσουν τον πρωτοετή φοιτητή να παρακολουθήσει άνετα τα μαθήματα του πρώτου έτους του πανεπιστημίου στη Βρετανία.
Ακόμα εξασφαλίζεται η ομαλή προσαρμογή και εξοικείωση με το Βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα (εργασίες, παρουσίαση , έρευνα, τρόπος εξετάσεων). Επιπλέον, η διδασκαλία όλων των μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα βοηθά τους υποψηφίους στη καλύτερη κατανόηση και χρήση της γλώσσας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού προγράμματος ο υποψήφιος εγγράφεται στο πρώτο έτος ενός αναγνωρισμένου Βρετανικού ΑΕΙ και στην ειδικότητα της επιλογής του.
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους τους υποψήφιους ότι οι σπουδές σε ένα Βρετανικό πανεπιστήμιο είναι δύσκολες και υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις προς τους φοιτητές. Ακόμα και ένας πολύ καλός μαθητής είναι ανάγκη να προετοιμαστεί κατάλληλα.
Η σχετικά εύκολη εγγραφή σε κάποιο (όχι σε όλα) πανεπιστήμιο και σε ορισμένες ειδικότητες, δεν σημαίνει και σπουδές χωρίς κόπο, το αντίθετο μάλιστα. Στα τρία χρόνια σπουδών ο φοιτητής θα πρέπει να έχει σταθερή και επίμονη προσπάθεια στη μελέτη, συνέπεια στις υποχρεώσεις, ωριμότητα και μεθοδικότητα στις εργασίες και τα φοιτητικά καθήκοντα, και συμμετοχή σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Αν τα παραπάνω δεν τηρηθούν, ο φοιτητής θα δυσκολευτεί πολύ να ολοκληρώσει τις σπουδές του και το λιγότερο θα τελειώσει με ένα μέτριο πτυχίο που θα τον δυσκολέψει σε παραπέρα σπουδές (μεταπτυχιακά) και στην επαγγελματική του καριέρα. 
 
Η εγγραφή στο Foundation Course
 
Για να εγγραφεί ο μαθητής σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας του Eurostudies Foundation, πρέπει να εκπληρώνει δύο βασικές προϋποθέσεις:
  • Να έχει τελειώσει την 2α ή 3η Λυκείου και, 
  •  Να έχει πάρει τουλάχιστον το FCE ( Lower ) στην Αγγλική Γλώσσα.
Ο ενδιαφερόμενος για σπουδές στη Βρετανία επισκέπτεται τον υπεύθυνο σύμβουλο σπουδών της σχολής, προσκομίζει τίτλους σπουδών Αγγλικής γλώσσας, Απολυτήριο Λυκείου ή Ενδεικτικό Προαγωγής της Α ή Β τάξης Λυκείου και την Αστυνομική του Ταυτότητα, συμπληρώνει και υπογράφει την αίτηση εγγραφής.
Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει πάρει το First Certificate, τότε γίνεται η αξιολόγηση της ικανότητάς του στην Αγγλική γλώσσα με μία συνέντευξη και ένα ειδικό τεστ από την υπεύθυνη καθηγήτρια.
 
Τα μαθήματα
 
Στο τέλος Σεπτεμβρίου βγαίνει το πρόγραμμα και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου αρχίζουν τα μαθήματα. Η σχολή έχει αργίες όπως ακριβώς και η Δημόσια Εκπαίδευση. Τον Φεβρουάριο γίνονται οι εξαμηνιαίες εξετάσεις και το έτος τελειώνει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου οπότε γίνονται και οι τελικές εξετάσεις.
Η ύλη που διδάσκεται στο Eurostudies είναι εγκεκριμένη από βρετανικά πανεπιστήμια  και γίνεται εξ’ ολοκλήρου στα Αγγλικά. Οι μαθητές λειτουργούν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όμοιο με αυτό των πανεπιστημίων.
Το πρόγραμμα τηρείται με αυστηρότητα, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά με δουλειά που ετοιμάζουν από το σπίτι, προφορικές παρουσιάσεις και γραπτές παρουσιάσεις.
Η διδασκαλία των Αγγλικών για όσους δεν έχουν το Proficiency του Cambridge, καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας αφού φτάνει να γίνεται έως και 10 ώρες τη βδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος.
Συνολικά ο χρόνος διδασκαλίας στο έτος προετοιμασίας του Eurostudies ξεπερνά τις 700 διδακτικές ώρες.
Η συνεργασία της Σχολής με τους γονείς των μαθητών είναι άμεση και σε τακτικά χρονικά διαστήματα ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών.

Η Αξιολόγηση
 
Ο αριθμός των μαθητών στα τμήμάτα δεν ξεπερνά τους 7 έτσι ώστε η επαφή του καθηγητή με τους μαθητές να είναι άμεση. Επιπλέον παρέχεται στους μαθητές κάθε βοήθεια που θα ζητηθεί είτε σε ακαδημαϊκό είτε σε προσωπικό επίπεδο.
Για την αξιολόγηση των μαθητών παίρνεται υπ’ όψιν η συνολική απόδοσή τους και όχι μόνο τα αποτελέσματα των εξαμηνιαίων και τελικών εξετάσεων. Στην τελική βαθμολόγηση συνυπολογίζονται τα homework, τα τεστ του μήνα, οι προφορικές εξετάσεις και παρουσιάσεις και τέλος οι εξετάσεις του εξαμήνου και Ιουνίου οι οποίες διοργανώνονται και βαθμολογούνται από τους αντίστοιχους καθηγητές της σχολής με την επίβλεψη της διεύθυνσης.
Η τελική βαθμολογία σημειώνεται με ποσοστό επί τοις εκατό και με αντίστοιχα σημεία Α, Β, C, D, E.
Εάν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δείξει ότι ο μαθητής έχει σοβαρές ελλείψεις, τότε του υποδεικνύεται να συνεχίσει και να τελειώσει την εκμάθηση της Γλώσσας πριν την ένταξή του στο πρόγραμμα.
Αν το επίπεδό του είναι πολύ κοντά στο FCΕ, τότε με υπόδειξη του υπεύθυνου καθηγητή εντάσσεται σε ένα από τα τμήματα ΙELTS. Ταυτόχρονα ανάλογα με τον κλάδο σπουδών που θα ακολουθήσει, εντάσσεται και στα αντίστοιχα τμήματα της σχολής. 

SUMMER INTENSIVE FOUNDATION

Το εντατικό – καλοκαιρινό προπαρασκευαστικό τμήμα απευθύνεται στις εξής κατηγορίες μαθητών:

  1. Σε αυτούς που κάνουν την προετοιμασία τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων τάξεων του Λυκείου με στόχο να την ολοκληρώσουν και να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο αμέσως μόλις τελειώσουν το Λύκειο.
  2. Σε αυτούς που συμπληρώνουν την αίτηση του UCAS κατά τη τελευταία τάξη του Λυκείου και στην κανονική περίοδο (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) ενώ προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες και στην περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα τότε έχουν έτοιμη την εναλλακτική λύση των σπουδών στην Αγγλία.
  3. Σε εκείνους που αποφασίζουν να σπουδάσουν σε ένα Αγγλικό πανεπιστήμιο στην αρχή του καλοκαιριού και αφού έχουν βγει τα αποτελέσματα των πανελληνίων.

ΓΙΑΤΙ FOUNDATION ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η επιλογή του υποψηφίου να κάνει την προετοιμασία του  Foundation Course  σε Κολέγιο ή Πανεπιστήμιο της Αγγλίας προϋποθέτει καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και ικανοποιητικό επίπεδο στα μαθήματα της ειδικότητας.
 
 
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις γίνεται καλύτερη η προσαρμογή στις συνθήκες της Αγγλικής πραγματικότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος.
Σε κάθε άλλη περίπτωση το Foundation στην Αγγλία εγκυμονεί τους εξής κινδύνους:
  • Η προετοιμασία γίνεται συνήθως για ένα συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και έτσι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των πέντε πανεπιστημίων που υπάρχει όταν γίνει η προετοιμασία στην Ελλάδα.Άρα στενεύουν τα περιθώρια αφού από την αρχή της προετοιμασίας έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο που θα κάνετε τις σπουδές σας.
  • Κανείς δεν σας εγγυάται ότι τελειώνοντας την προετοιμασία σας σε Κολέγιο ή Πανεπιστήμιο στην Αγγλία θα έχετε σίγουρα εγγραφή στο 1ο έτος και στην ειδικότητα της επιλογής σας. Υπάρχει επομένως το ρίσκο της αποτυχίας από τη στιγμή που οι τελικές εξετάσεις είναι και δύσκολες και καθοριστικές.
  • Έχετε ένα επί πλέον κόστος διόλου ευκαταφρόνητο μια και θα πληρώσετε για τη διαμονή σας περίπου 8.500 ευρώ και κάποια δίδακτρα για το Foundation.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Υπεύθυνος ενημέρωσης Κος Σγούρος Σωτήρης.

Π. Κυριακού 13-15 & Βασιλίσσης Σοφίας - 15124 Μαρούσι

+30 2108050650

+30 6937149819

info@eurostudies.gr

Call Now
Directions